Implant zęba promocja

Implant zęba promocja

Implant zęba promocja

Implant zęba promocja
Implant zęba promocja

Każdy pacjent, który w okresie od 01.05.2019 do końca 31.05.2019 roku podejmie się leczenia implantologicznego ( odbędzie konsultację chirurgiczną, wykonane zostanie mu badanie tomograficzne, a następnie wprowadzony zostanie mu implant zęba lub wykonana procedura augmentacji kości, bądź zbieg sinuslift) będzie miał jednorazowo bezpłatnie przeprowadzone tomograficzne potrzebne do zabiegu (tzn. o koszt tomografii komputerowej potrzebnej do przeprowadzenia zabiegu implantacji zostanie pomniejszona płatność za wprowadzony implant/zabieg augmentacji/zabieg sinuslift).

Implant zęba promocja